Galantské trhy

História trhov

Tradícia usporiadania trhov v Galante siaha do dávnej minulosti, až do 17. storočia, kedy kráľ Ferdinand II. udelil Galante trhové privilégium formou výsadnej listiny, ktorou namiesto dvoch jarmokov povolil konanie štyroch výročných jarmokov a týždenných trhov. Tým naše mestečko získalo nebývalé možnosti ekonomického vzrastu.

Vzhľadom k tomu, že Galanta mala odjakživa veľmi výhodnú geografickú polohu na obchodovanie – leží na križovatke významných obchodných ciest, ktoré spájajú sever Európy s Benátkami, nemeckými mestami a Viedeň s východnou Európou – táto tradícia len zosilnievala.

Žiaľ, začiatkom 20. storočia táto výsada postupne zanikla. Až v roku 1985 bola opäť obnovená z podnetu a iniciatívy vtedajších mestských orgánov, ale už samozrejme, v duchu modernej doby. K pôvodne jarmočno-obchodnému charakteru trhov pribudol i kultúrno-spoločenský rozmer.

Od šiesteho ročníka až dodnes sa konajú Galantské trhy pod záštitou Mesta Galanta.

V posledných rokoch môžeme byť svedkami vývoja v organizovaní trhov, o čom svedčí hlavne veľký záujem jednak zo strany obchodných firiem a súkromných podnikateľov a jednak zo strany návštevníkov. Galantské trhy sa stali významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou, ktorá poskytuje možnosť na stretnutia a spoločenské vyžitie. Svedčí o tom stále rastúci počet kvalitných kultúrnych, športových a spoločensko-zábavných podujatí pre všetky vekové kategórie. Galantské trhy už dávno prerástli rámec mesta a nadobudli nadregionálny charakter.

Počas trvania galantských trhov je pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny, športový a iný sprievodný program. Mestský park tvorí kulisy ľudovo-umeleckým remeselníkom, historickým dobovým hrám a detským skákacím atrakciám. Profesionálny kultúrny program si užijú návštevníci všetkých vekových kategórií. Pre najmenších sú pripravené detské zábavné atrakcie a adrenalínové atrakcie pre mládež.

V rokoch 1992 – 2004 sa popri tradičných trhoch organizoval aj tzv. Pivný festival, prezentácia domácich a zahraničných pivovarov spojená so zábavou a rôznymi pivnými súťažami. V roku 2016 bola táto tradícia pivného festivalu obnovená a mala veľký úspech. Milovníci vína sa zas môžu každoročne tešiť na ponuku regionálnych a zahraničných vinárstiev, ktoré sa prezentujú na nádvorí neogotického kaštieľa.

Dúfame, že prijmete pozvanie na naše tradičné slávnosti, či už ako predajca alebo návštevník a strávite príjemné chvíle v Galante.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Galantské trhy 2022

Galantské trhy 2022

Galantské trhy 2019

Galantské trhy 2019

Galantské trhy 2018

Galantské trhy 2018

Galantské trhy 2017

Galantské trhy 2017

Galantské trhy 2016

Galantské trhy 2016

Galantské trhy 2015

Galantské trhy 2015

Galantské trhy 2014

Galantské trhy 2014