Galantské trhy 2017

Galantské trhy 2017

XXXIII. ročník Galantských trhov sa niesol v znamení osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o Galante v dňoch 10. - 12. augusta 2017.

Galantské trhy to je predovšetkým veľký výber všakovakého tovaru od výmyslu sveta, ale aj bohatý kultúrny program a športový program s mnohými atrakciami.

Tento rok sa prihlásilo 318 predajcov, ktorí svoje výrobky a tovar ponúkali od Mierového námestia, pozdĺž Hlavnej ulice až po areál mestského parku, kde svoje zručnosti a umenie predvádzali hlavne remeselníci. Súčasťou Galantských trhov bola aj obľúbená vínna ulička na nádvorí kaštieľa a pivný festival v areáli mestského trhoviska, ktorý bol tento rok oživený ukážkami varenia piva.

Návštevníci trhov si užili bohatý kultúrny a sprievodný program. V parku sa okrem remeselníkov prezentoval dobový spolok Fringia, partnerské mesto Kecskemét, Trnavský samosprávny kraj a OZ Morava krásna zem. Neodmysliteľnou súčasťou bola aj obľúbená Gastroakcia - súťaž vo varení v prírode pripravovaných pokrmov. Pre najmenších boli v parku pripravené skákacie atrakcie, detská manéž, aquazorbing a veselý spievodný program.

Kultúrne vystúpenia a koncerty sa konali na nádvorí neogotického kaštieľa a na amfiteátri vystúpili známe kapely. Program na nádvorí kaštieľa bol tento rok obohatený o vystúpenia folklórnych súborov pod názvom "Morava krásna zem", koncert skupiny ZOORD a operetný galaprogram z Kecskemétu pod názvom "Délibábos Hortobágyon", ktoré zažali obrovský úspech.

Najväčšími lákadlami boli Metalinda, Desmod, David Koller so skupinou a návrat kultovej skupiny Omega. Vystúpenie skupiny Desmod sa žiaľ kvôli veternej smršti zrušilo. Počasie sa však v sobotu umúdrilo a Omege nič nebránilo vystúpiť pred viac ako 3000 fanúšikmi.

Okrem hudobného programu sa počas Galantských trhov konalo mnoho výstav a športových podujatí v rôznych lokalitách. Novinkou a spestrením bol Stredoerópsky pohár silných mužov, ktorý sa uskutočnil na futbalovom štadióne.

Celková odozva na priebeh, organizačné zabezpečenie a účasť je zo strany občanov pozitívna. Kladne bol hodnotený aj historický sprievod, otvorenie trhov, udržiavanie čistoty v meste a plynulosť dopravy bez väčších obmedzení.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Galantských trhov, účastníkom za bezpečný priebeh tohto trojdňového maratónu spojeného s oslavami 780. výročia prvej písomnej zmienky o Galante a obyvateľom mesta za tolerantnosť.

Dúfame, že ste si XXXIII. ročník Galantských trhov užili a tešíme sa na stretnutie v roku 2018!